Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách eBizMBA thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp, chẳng hạn như khi bạn liên hệ với chúng tôi, mua hàng hoặc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và thông tin thanh toán của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để xử lý yêu cầu của bạn, liên lạc với bạn, cung cấp sản phẩm và dịch vụ, cải thiện dịch vụ của chúng tôi và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.

Cookie và công nghệ theo dõi

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, phân tích lưu lượng truy cập trang web và hiểu hành vi của người dùng. Những công nghệ này có thể thu thập dữ liệu như địa chỉ IP, loại trình duyệt, các trang đã truy cập và dữ liệu luồng nhấp chuột của bạn.

Dịch vụ của bên thứ ba

Chúng tôi có thể thuê các bên thứ ba đáng tin cậy thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng, chẳng hạn như lưu trữ, tiếp thị, phân tích và dịch vụ khách hàng. Các nhà cung cấp này có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của mình nhưng có nghĩa vụ không tiết lộ thông tin đó hoặc sử dụng thông tin đó cho các mục đích khác.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của họ mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu khi pháp luật yêu cầu, để bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc để đáp ứng các quy trình pháp lý.

Bảo vệ

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ vật lý, hành chính và kỹ thuật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân về trẻ em.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này theo định kỳ. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang này kèm theo ngày có hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại nó thường xuyên.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư này hoặc cách xử lý dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]